Faktura VAT RR – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Faktura VAT RR – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Od kogo najczęściej kupujesz towary i usługi? Od innego przedsiębiorcy? A zdarza się, że nabywasz towary lub usługi od rolnika ryczałtowego? Jeśli tak, musisz wiedzieć, czym jest faktura VAT RR, kto ją wystawia, jak ją rozliczać… i czym różni się od faktury VAT?

 1. Faktura VAT RR – co to za dokument?
 2. Kto wystawia fakturę VAT RR?
 3. Co powinna zawierać faktura VAT RR?
  1. Oświadczenie dostawcy produktów rolnych
 4. Czy faktura VAT RR może być przesłana w formie elektronicznej?
 5. Jak wygenerować fakturę VAT RR w oprogramowaniu do faktur?
 6. Co z podatkiem od towarów i usług nabytych od rolnika ryczałtowego?

Faktura VAT RR – co to za dokument?

Faktura VAT RR to faktura, która dokumentuje nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.

Kto wystawia fakturę VAT RR?

Zgodnie z art. 117 Ustawy o podatku od towarów i usług Rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

 1. Wystawiania faktury…

Kto więc wystawia fakturę RR? Nabywca, a cytując Ustawę o VAT: Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego.

Pamiętaj:

 • Fakturę VAT RR należy wystawić w dwóch egzemplarzach
 • Oryginał faktury VAT RR należy przekazać dostawcy.

Uwaga: Rolnik ryczałtowy to rolnik, który prowadzi wyłącznie gospodarstwo rolne i dostarcza produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze korzystając ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 Ustawy o VAT.

Co powinna zawierać faktura VAT RR?

Konieczne elementy faktury VAT RR reguluje wspominana już Ustawa. Zgodnie z nią taka faktura powinna być oznaczona jako Faktura VAT RR i zawierać co najmniej:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę (może być skrócona) dostawcy i nabywcy, ich adresy.
 2. Numer identyfikacji podatkowej lub PESEL dostawcy i nabywcy.
 3. Daty: nabycia oraz wystawienia faktury i jej kolejny numer.
 4. Nazwy nabytych produktów
 5. Jednostkę miary i ilości produktów, oznaczenie (opis) ich klasy lub jakości
 6. Cenę jednostkową produktu bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku
 7. Wartość produktów bez kwoty zryczałtowanego podatku
 8. Stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku
 9. Kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych
 10. Wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku
 11. Kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie.
 12. Czytelne podpisy uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Oświadczenie dostawcy produktów rolnych

Niezbędnym elementem faktury VAT RR jest oświadczenie dostawcy produktów rolnych:

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Czy faktura VAT RR może być przesłana w formie elektronicznej?

Tak. Za zgodą dostawcy faktura VAT RR może być: wystawiana, podpisywana i przesyłana w formie elektronicznej. To bardzo ważna informacja. Jeśli korzystasz z programu do wystawiania faktur lub prowadzenia firmy z m.in. obsługą sprzedaży, fakturę VAT RR możesz wygenerować, podpisać i przesłać dostawcy (rolnikowi) wprost z Twojego programu.

Jak wygenerować fakturę VAT RR w oprogramowaniu do faktur?

Jeśli korzystasz z programu do wystawiania faktur, zwróć uwagę, czy umożliwia on generowanie faktur VAT RR. Wszystkie programy od BinSoft, które mają moduł Sprzedaż i Zakup, pozwolą Tobie na wystawienie faktury VAT RR. Należą do nich:

Bez względu na to, czy pracujesz na komputerze, czy w mobilnej wersji aplikacji, możesz wystawić taką fakturę. Jak to zrobić?

W module Sprzedaż i Zakup w sekcji Zakup wybierz: Wystaw dokument. Pojawi się okno, w którym należy wskazać odpowiedni rodzaj dokumentu:

Wybierz: Faktura RR.

Gotowy dokument może wyglądać tak: Faktura RR

Co z podatkiem od towarów i usług nabytych od rolnika ryczałtowego?

Podatek od towarów i usług dostarczanych przez rolnika ryczałtowego (stawka 7%) musi naliczyć nabywca. Dlatego właśnie dla nabywcy jest to podatek naliczony i podlega on odliczeniu.

Aby odliczenie było możliwe, płatnik VAT (przedsiębiorca) musi spełnić następujące warunki:

 • nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego wiąże się z dostawą opodatkowaną
 • zapłata (obejmująca również kwotę zryczałtowanego podatku) została przekazana na rachunek bankowy rolnika lub na rachunek rolnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
 • dokument potwierdzający zapłatę zawiera numer i datę wystawienia faktury potwierdzającej nabycie danych produktów lub faktura potwierdzająca nabycie zawiera dane dokumentu świadczącego o zapłacie.

Podsumowując, jeśli nabywasz towary lub usługi od rolnika ryczałtowego, to Ty – przedsiębiorca będący płatnikiem VAT wystawiasz fakturę – fakturę VAT RR i przekazujesz ją swojemu dostawcy. Jeśli korzystasz z programu do prowadzenia firmy, wygenerowanie takiego dokumentu będzie proste.

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Udostępnij