Jak wykonać spis z natury?

Jak wykonać spis z natury?

Jak wykonać spis z natury?

Koniec roku… Dla przedsiębiorców to wyścig z czasem – domykanie projektów, podsumowania, negocjacje umów i… zamykanie roku podatkowego. Jednym ze stałych punktów tego okresu jest…Spis z natury. Czy spis z natury to inwentaryzacja? Czym różni się od remanentu? Jak wykonać go poprawnie? Zapraszamy do lektury.

Czy spis z natury i remanent to to samo?

Tak. Spis z natury potocznie nazywa się remanentem i jest on jedną z form inwentaryzacji

Na czym polega spis z natury?

Spis z natury polega na policzeniu wszystkich składników majątku firmy. Liczymy:

 • Towary handlowe
 • Materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze
 • Półwyroby
 • Produkcję w toku
 • Wyroby gotowe
 • Braki i odpady

O tym, co dokładnie należy policzyć mówi Szczegółowo remanent opisuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z 26 sierpnia 2003 r.

Czy chodzi tylko o policzenie stanów aktywów?

Nie! Należy zweryfikować, czy rzeczywisty stan majątkowy firmy zgadza się z tym wynikającym z dokumentacji księgowej.

Celem spisu z natury jest ocena stanu ilościowego i wartości majątku firmy.

Kto musi wykonać spis z natury?

Obowiązek przeprowadzenia spisu z natury ma każdy przedsiębiorca, który prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Spis z natury jest ostatnim punktem w księdze i wykonanie go na koniec roku podatkowego jest obligatoryjne.

Czy tylko przedsiębiorca, który prowadzi KPiR musi wykonać spis z natury?

Nie, nie tylko. Obowiązkowy spis z natury dotyczy także:

Firm rozliczających się ryczałem ewidencjonowanym.

Czy spis z natury dotyczy tylko firm produkcyjnych i sklepów?

Nie, nie tylko. Firmy usługowe także wykonują spis z natury.

Czy koniec spis z natury wykonuje się tylko na koniec roku?

Otóż nie. Spis z natury należy wykonać:

 • Na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego
 • Jeśli zmienia się wspólnik
 • Jeśli zmieniają się proporcje udziałów
 • Jeśli działalność jest likwidowana.

Czy w spisie z natury należy uwzględniać wyposażenie zakładu i środki trwałe firmy?

Nie, o ile nie jest to remanent wykonywany na potrzeby zamknięcia działalności.

Jak przeprowadzić spis z natury?

Skrupulatnie i możliwie jak najszybciej….A poza tym? Szczegóły przeprowadzania inwentaryzacji opisywaliśmy w innym tekście. Sam spis z natury powinien być sporządzony w sposób trwały. Arkusz spisu to tabela.

Arkusz musi być opatrzony:

 • nazwą firmy,
 • datą inwentaryzacji
 • numerem porządkowym spisu.

Każdy składnik majątku musi być ponumerowany.

Wiersze ze opisem składników powinny zawierać następujące informacje:

 • nazwę składnika majątku
 • jednostkę miary
 • ustaloną ilość
 • cenę
 • wartość każdego ze składników majątku
 • łączną wartość spisu z natury.

Po tabelą powinien znaleźć się dopisek:

Spis zakończono na pozycji nr…

Arkusz powinien zawierać także dane osób, które wykonały spis i podpis właściciela firmy jako poświadczenie prawidłowości spisu.

Skąd wziąć arkusz do spisu z natury?

Tabelę można wykonać samodzielnie w najprostszym edytorze tekstowym. Co ważne, wcale nie musisz tego robić. Wystarczy oprogramowanie dla firm. Nie, nie musisz mieć programu do kompleksowego zarządzania biznesem ani rozbudowanego systemu ERP. Już proste programy do faktur lub prowadzenia magazynu (np. abcFaktury, abcMagazynu) mają narzędzia do wykonania spisu z natury. Tym bardziej umożliwią do rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw, m.in. mpFaktura czy mpFirma. Sprawdź, jak łatwo możesz wykonać spis z natury.

Udostępnij