Moja firma krok po kroku - jak założyć własną działalność?

Moja firma krok po kroku - jak założyć własną działalność?

O ile prowadzenie firmy w Polsce jest wyzwaniem, o tyle samo jej założenie wcale nie jest takie trudne. Najpierw musisz wybrać formę działalności jak np. JDG czy Spółka z o.o.

 1. Jaką formę działalności wybrać dla swojej firmy na początek?
  1. Działalność nierejestrowana
  2. Jednoosobowa działalność gospodarcza
  3. Kto może założyć jednoosobową działalność gospodarczą?
  4. Jednoosobowa działalność gospodarcza – dlaczego warto?
  5. Minusy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej
  6. Spółka cywilna
  7. Kto może założyć spółkę cywilną?
  8. Różnica między spółką cywilną a JDG
  9. Plusy spółki cywilnej
  10. Minusy spółki cywilnej
 2. Jak założyć własną firmę? Formalności krok po kroku
  1. Złóż formularz CEIDG – 1.
  2. Gdzie można złożyć druk CEIDG-1?
  3. W jakiej formie można złożyć druk CEIDG -1?
   1. Złóż druk CEIDG przez Internet
   2. Złóż druk osobiście w urzędzie
  4. Udaj się do urzędu skarbowego i złóż formularz VAT - R.
  5. Zwolnienie z VAT-u – kto nie musi być płatnikiem VAT?
  6. Jeśli założyłeś spółkę cywilną
  7. Złóż ZUS ZUA lub ZZA
  8. Druk ZUA
  9. Druk ZZA
 3. Co dalej?

Jaką formę działalności wybrać dla swojej firmy na początek?

Jak już wymyślisz, czym będziesz zajmował się w swojej firmie i uda Ci się znaleźć odpowiednią nazwę dla Twojego biznesu… Uwaga, modne w latach 90. nazwy zakończone na -ex i -ix już dawno odeszły do lamusa, więc ani Mirex – oprogramowanie dla firm, ani Polkomp – naprawa laptopów nie będą najlepszym wyborem…

Jeśli masz już nazwę, pora na wybór formy działalności dla Twojego biznesu. Na początek warto rozważyć jedną z poniższych form działalności:

 • Działalność nierejestrowana
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna.

Działalność nierejestrowana

Dobrym sposobem na wypróbowanie pomysłu na biznes jest działalność nierejestrowana. O działalności nierejestrowanej pisaliśmy tutaj. Warto pamiętać, że działalność nierejestrowana jest dla Ciebie, o ile miesięczne przychody uzyskane z Twojego biznesu nie przekroczą połowy minimalnego wynagrodzenia, a Ty w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywałeś działalności gospodarczej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jak wskazuje jej nazwa, jednoosobowa działalność gospodarcza to firma prowadzona przez jedną osobę – jednego właściciela.

Kto może założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jedyny warunek, jaki musi spełniać zakładający JDG, to bycie pełnoletnim obywatelem jednego z państw członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – dlaczego warto?

 • Samodzielne decyzje

Rozwój firmy, oferta, sposób obsługi klienta – wszystko zależy od Ciebie i Twojej wizji. Możesz iść własną drogą i kierować się swoją biznesową intuicją bez konieczności tłumaczenia się komukolwiek z podejmowanych przez siebie decyzji.

 • Uproszczona księgowość

Prowadzisz uproszczoną księgowość.

Uwaga: Warunkiem jest obrót nieprzekraczający 2 000 000 euro w danym roku podatkowym.

W zależności od wybranej formy opodatkowania, możesz prowadzić księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów.

 • Niższy ZUS

Przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy możesz płacić niższy ZUS lub skorzystać z pomocy państwowej de minimis.

Minusy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

 • Odpowiadasz za firmę majątkiem prywatnym

Wybór JDG wiąże się z niemożliwością rozgraniczenia zasobów prywatnych od firmowych – jako przedsiębiorca odpowiadasz za firmę także swoim majątkiem prywatnym.

 • Samodzielne decyzje

To Ty podejmujesz najważniejsze decyzje w firmie, Ty sam nią kierujesz… Wraz z rozwojem biznesu, możesz poczuć natłok obowiązków, wypalenie zawodowe i zmęczenie, a Twoje zwolnienie lekarskie czy urlop mogą negatywnie odbić się na kondycji firmy.

Spółka cywilna

Obok jednoosobowej działalności gospodarczej to właśnie na spółkę cywilną często decydują się przedsiębiorcy.

Kto może założyć spółkę cywilną?

Aby założyć spółkę cywilną, trzeba mieć ukończone 18 lat i... wspólnika.

Różnica między spółką cywilną a JDG

Zasadnicza różnica między jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką cywilną, to ilość osób, które zarządzają firmą. W przypadku JDG to jedna osoba, w przypadku spółki cywilnej właścicieli może być więcej. Muszą oni podpisać umowę, w której zobowiążą się do dążenia do wspólnego celu gospodarczego.

Plusy spółki cywilnej

 • Wspólna odpowiedzialność

Odpowiedzialność za firmę (także ta finansowa) rozkłada się na wszystkich właścicieli.

 • Uproszczona księgowość

Podobnie jak w przypadku JDG w spółce cywilnej prowadzi się uproszczoną księgowość – w formie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów.

 • Niższy ZUS

Na start możesz płacić niższy ZUS, co zmniejszy koszty prowadzenia firmy przez pierwsze 24 miesiące.

Minusy spółki cywilnej

 • Wspólnicy

W spółce cywilnej jest kilku wspólników. Decydenci muszą dzielić się zarządzaniem firmą.

 • Brak rozdzielności majątku prywatnego od firmowego

Każdy ze wspólników odpowiada za firmę swoim majątkiem i, niestety, nie ma możliwości oddzielenia majątku firmowego od prywatnego.

Jak założyć własną firmę? Formalności krok po kroku

Na dzień dzisiejszy firmę w Polsce założysz w 3 krokach:

 1. Złożenie formularza CEIDG – 1 przez Internet lub w urzędzie gminy.
 2. Złożenie formularza VAT-R oraz PCC-3 (dla spółek cywilnych) w urzędzie skarbowym.
 3. Złożenie wniosku ZUS ZUA lub ZZA.

Złóż formularz CEIDG – 1.

Aby zarejestrować firmę, musisz wypełnić formularz CEIDG – 1 na stronie CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W formularzu tym musisz podać wszystkie swoje dane, dane firmy oraz wskazać wybraną przez Ciebie formę opodatkowania. Co ważne, będziesz zobowiązany wskazać rodzaj wykonywanej działalności, wybierając właściwe kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Kody są przypisane do poszczególnych czynności. Pamiętaj, możesz wybrać tyle kodów, ile chcesz. Nie ma limitu.

 • Twój wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON
 • Zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego NIP
 • Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Zgłoszenie lub zmianę zgłoszenia płatnika składek do ZUS-u.
 • Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

UWAGA: Twoja firma to spółka? CEIDG-1 musi złożyć każdy ze wspólników INDYWIDUALNIE.

Gdzie można złożyć druk CEIDG-1?

Druk CEIDG -1 należy złożyć w urzędzie gminy.

UWAGA: Urząd gminy możesz wybrać dowolnie, nie musi być to ten odpowiadający Twojemu miejscu zameldowania.

W jakiej formie można złożyć druk CEIDG -1?

Jest kilka sposób na złożenie CEIDG:

Złóż druk CEIDG przez Internet

Druk CEIDG-1 możesz złożyć przez Internet na stronie CEIDG. Wystarczy wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie, a następnie druk zostanie przesłany do urzędu.

Złóż druk osobiście w urzędzie

Druk możesz wypełnić na stronie CEIDG, a następnie wydrukować, złożyć na nim tradycyjny podpis i zanieść do urzędu. lub Druk możesz wypełnić na stronie CEIDG, pobrać i zapisać specjalny kod identyfikujący, a następnie udać się do urzędu gminy i przedłożyć ten kod urzędnikowi. Urzędnik wydrukuje Twój formularz CEIDG – 1 i przekaże Tobie do podpisu. lub Możesz także pójść do urzędu, poprosić urzędnika o druk CEIDG-1, wypełnić druk odręcznie na miejscu w urzędzie, podpisać i przekazać urzędnikowi.

Zarejestrowałeś druk CEIDG-1? Gratulacje! Zarejestrowałeś firmę.

Udaj się do urzędu skarbowego i złóż formularz VAT - R.

Złożenie formularza VAT-R w urzędzie skarbowym jest niezbędne do zarejestrowania się jako podatnik VAT.

Zwolnienie z VAT-u – kto nie musi być płatnikiem VAT?

Przed założeniem firmy należy podjąć kilka, a pewnie kilkadziesiąt ważnych decyzji. Jedną z nich jest to, czy będziesz podatnikiem VAT. Jeśli Twoje roczne przychody nie wyniosą ponad 150 tys. zł, a działalność będziesz świadczyć podmiotom nieinstytucjonalnym oraz nie będziesz regularnie inwestował w firmę nabywając, np. wysoko opodatkowane materiały…, zostanie płatnikiem VAT może nie być konieczne.

Jeśli założyłeś spółkę cywilną

Wspólnicy w spółce cywilnej muszą uiścić opłatę w wysokości 0,5% całego wkładu – PCC-3. Muszą zrobić to w ciągu 14 dnia od założenia spółki.

Złóż ZUS ZUA lub ZZA

Jeśli wraz z formularzem CEIDG nie wyślesz formularza zgłoszeniowego do ZUS-u, będziesz musiał zrobić to w ciągu 7 dni od założenia firmy.

Druk ZUA

Druk ZUA należy złożyć, jeśli działalność gospodarcza jest Twoim jedynym źródłem dochodów lub jeśli dodatkowo jesteś zatrudniony na umowę o pracę, ale Twoja pensja jest niższa niż minimalna krajowa.

Druk ZZA

Druk ZZA należy złożyć, jeśli poza prowadzeniem działalności gospodarczej jesteś zatrudniony na umowę o pracę, a Twoja pensja jest wyższa niż minimalna krajowa.

Co dalej?

 • Koncesja i zezwolenia, o ile profil Twojej firmy ich wymaga.
 • Konto firmowe – jest możliwość używania prywatnego konta jako firmowego, ale wówczas należy powiadomić o tym urząd skarbowy i ZUS.
 • Pieczątka – chociaż firmowa pieczątka może wydawać się reliktem z minionej epoki, wciąż są sytuacje, kiedy bywa potrzebna, np. w banku.

I… Realizujesz kolejne etapy ze swojego biznes planu… Będziesz potrzebował narzędzi do pracy. Wśród nich programu do faktur lub drukowania paragonów. Na początek czekają Ciebie inwestycje w firmę i pewnie oczekiwanie na zysk, więc warto wybrać darmowy program do faktur.

O tym, dlaczego darmowy program do faktur jest świetnym rozwiązaniem dla nowo powstałych pisaliśmy w innym naszm artykule.

Co jeszcze? Powodzenia. Przyda się Tobie. Na szczęście, świat lubi szaleńców. :)


DARMOWY program do faktur dostępny na systemy macOS | Windows

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Udostępnij